Λογοτεχνικός διαγωνισμός «100 λέξεις σε 24 ώρες»

Το θέμα του διαγωνισμού θα κρατηθεί μυστικό Το περιοδικό Fractal και η Ανοικτή Βιβλιοθήκη διοργανώνουν λογοτεχνικό διαγωνισμό μικρομυθοπλασίας με τίτλο

Read more