ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ-EUROPA.S. IRTEA- ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

 

EUropa.S. 2017ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων (Ι.Ε.Κ.Ε.Θ.) διοργανώνει για 8η συνεχόμενη επιτυχή χρονιά τη μεγαλύτερη προσομοίωση Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων στα Βαλκάνια, EUropa.S. 2017. Παράλληλα, υποστηρίζεται από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, την Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το Γαλλικό Ινστιτούτο στην Αθήνα, του British Council, του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Περιφέρειας Κρήτης, του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Ξάνθης, του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Θεσσαλονίκης, του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ, καθώς επίσης και από σειρά φορέων δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα. Κεντρικός υποστηρικτής της δράσης είναι για ακόμη μια χρονιά ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού κος. T. Navracsics.

Το EUropa.S. διοργανώνεται φέτος στις 7 – 10 Απριλίου 2017 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς από το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ..

Το EUropa.S. αποτελεί μία μοναδική προσομοίωση υλοποιώντας τους κυριότερους πυλώνες των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Το EUropa.S. πραγματοποιείται σε υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο στον ελληνικό χώρο με πανευρωπαϊκή εμβέλεια και εξαιρετικά μεγάλη απήχηση στην φοιτητική κοινότητα, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συνεισφορά της ομάδας των Επιστημονικών Υπευθύνων του συνεδρίου, οι οποίοι επικυρώνουν την επιστημονικότητα και πιστότητα της προσομοίωσης αυτής.

Πρόκειται για ένα “παιχνίδι ρόλων” που προσομοιώνει με απόλυτη ταύτιση τις διαδικασίες και λειτουργίες τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσο και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Δικαστηρίου της ΕΕ. Οι συμμετέχοντες φοιτητές, στο πλαίσιο της προσομοίωσης, έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν τη θέση ενός Ευρωβουλευτή, Αρχηγού Κράτους ή Κυβερνήσεως, Υπουργού Οικονομικών της ΕΕ, Ευρωπαίου Επιτρόπου, Δικαστή ή Συνηγόρου, Μέλους της Ομάδας Κρίσης, Δημοσιογράφου, Μεταφραστή ή Μέλους του Επικουρικού Προσωπικού για τις ημέρες που διαρκεί το Συνέδριο. Στόχος των συμμετεχόντων είναι να καταλήξουν σε μια κοινή απόφαση μέσα από τη διαρκή διαδικασία διαπραγμάτευσης, με τελικό σκοπό την προώθηση της εξέλιξης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Η “οικογένεια” του θεσμού έχει συγκεντρώσει στα 7 χρόνια πραγματοποίησής του περισσότερους από 2.100 συμμετέχοντες φοιτητές. Παράλληλα, αναδεικνύει και επιβραβεύει τους καλύτερους συμμετέχοντες, προκειμένου να ενθαρρύνει την ακαδημαϊκή τους πρόοδο και εξέλιξη.

Μέχρι το τέλος του συνεδρίου EUropa.S. 2017 οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ειδικευθούν και να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία πάνω στη διαπραγμάτευση εντός ενός περιβάλλοντος αντικρουόμενων συμφερόντων, ενώ ταυτόχρονα θα έχουν γνωρίσει «εκ των έσω» τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα και τον τρόπο λειτουργίας τους, μέσα από την ενεργή τους συμμετοχή στην όλη διαδικασία προσομoίωσης αυτών.

Γλώσσα εργασίας:  Αγγλική και Γαλλική (για την Επιτροπή DROI)

Παρέχονται πιστοποιητικά  παρακολούθησης σε κάθε συμμετέχοντα.

Δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2017.

Αιτήσεις συμμετοχής και πληροφορίες για το EUropa.S. 2017 στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα www.europas.irtea.gr

7 – 10 Απριλίου 2017, Αθήνα, Ελλάδα
Διοργάνωση: Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων
Η προσομοίωση EUropa.S. διοργανώνεται από το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. για 8η συνεχόμενη χρονιά από τις 7 – 10 Απριλίου 2017, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστήμιου Πειραιώς, στην Αθήνα.
Το EUropa.S. απευθύνεται σε προπτυχιακούς, απόφοιτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές, με διάθεση να μάθουν το Ευρωπαϊκό πλαίσιο και να προωθήσουν τα ευρωπαϊκά ιδανικά.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
 Ευρωπαίος Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού κος. T. Navracsics
 Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα
 Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
 Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
 Γαλλικό Ινστιτούτο στην Αθήνα
 British Council
 Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Περιφέρειας Κρήτης
 Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Ξάνθης
 Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Θεσσαλονίκης
 Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ
 Άλλοι φορείς δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα

ΟΦΕΛΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ
 Συμμετοχή σε μια από τις πλέον ανεκτίμητες εμπειρίες για φοιτητές πολιτικών/ διεθνών/ νομικών και, όχι μόνο, επιστημών,
 Πρακτική εκπαίδευση στα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα και τις λειτουργίες τους,
 Ένα ισχυρό προσόν στο βιογραφικό, με την υπογραφή ενός από τους πλέον ανερχόμενους φορείς στην Ελλάδα, το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ.,
 Η καλύτερη ευκαιρία να τεστάρει τις ηγετικές και οργανωτικές του ικανότητες αναπτύσσοντας τις δεξιότητές του και εμβαθύνοντας στην ακαδημαϊκή του γνώση,
 Αναπτύσσει ομαδικό πνεύμα στους συμμετέχοντες,
 Προσφέρει την ευκαιρία δικτύωσης με ανθρώπους που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα και ανησυχίες
 Μία εμπειρία ζωής που δημιουργεί ένα από τα ισχυρότερα δίκτυα φίλων που μπορούν να κρατήσουν μια ολόκληρη ζωή
Επιλέξτε μεταξύ των διαθέσιμων θέσεων συμμετοχής και γίνετε μέλος της εμπειρίας EUropa.S. 2017.
Early Assignments: 31 Ιανουαρίου, 2017
Final Deadline to apply: 28 Φεβρουαρίου, 2017

Θεσμικά Όργανα EUropa.S. 2017
 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 Συμβούλιο της Ε.Ε.- Υπουργοί ECOFIN
 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:
– Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET)
– Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (DROI) στα Γαλλικά
– Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE)
– Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (INTA)

Η οικογένεια του θεσμού έχει συγκεντρώσει πάνω από 2.100 συμμετέχοντες κατά τα 7 επιτυχή χρόνια διοργάνωσής του.
Ο συμμετέχων μπορεί να λάβει το ρόλο:
 Ευρωβουλευτή (MEP)
 Αρχηγού Κράτους ή Κυβερνήσεως
 Υπουργού Οικονομικών Κράτους- Μέλους
 Δικαστή, Δικηγόρου, Μάρτυρα ή Expert
 Μέλους Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 Μέλους της Ομάδας Κρίσης
 Δημοσιογράφου
 Μεταφραστή
 Μέλους Ομάδας Επικουρικού Προσωπικού

 

europas.irtea@gmail.com | Φαβιέρου 39, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 38 | Τηλ. 213 0250217 | www.europas.irtea.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *