Έλεγχος σωματικών ικανοτήτων για τους υποψήφιους οπλίτες του Στρατού Ξηράς

Στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ έχουν αναρτηθεί οι πίνακες με τους επόμενους καλούμενους εφέδρους υποψήφιους οπλίτες βραχείας ανακατάταξης, στις επιτροπές απαλλαγών, για τον έλεγχο της σωματικής τους ικανότητας.

Οι επόμενοι 94 καλούμενοι έφεδροι είναι υποχρεωμένοι να παρουσιασθούν στις αρμόδιες επιτροπές απαλλαγών μέχρι τις 7 Ιουλίου, έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

Στις 5 Ιουλίου λήγει η προθεσμία προσέλευσης στις επιτροπές απαλλαγής των προηγουμένων 104 καλουμένων υποψήφιων εφέδρων οπλιτών βραχείας ανακατάταξης για τον έλεγχο της σωματικής τους ικανότητας.

Τα ονόματα τους έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ.

Επιμέλεια κειμένου: Μαίρη Χριστοδουλάκη
ΠΗΓΗ: www.skai.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *